Pääsküla Rohelise Kooli blogi

Tallinna Pääsküla Kool on liitunud Rohelise kooli programmiga alates 13.märtsist 2019.a.
Rohelise kooli programmi Eestis  juhib  Eesti Looduskaitse Selts. Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global, mida ülemaailmselt juhib UNESCO tunnustusega  Foundation for Environmental Education.
Roheline Lipp antakse haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ning on kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad.

 

Mis on roheline kool?

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:


1.Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.


2.Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.


3.Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.


4.Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.


5.Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.


6.Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.


7.Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.


8.Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.


Rohelise kooli programm Eestis 


Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).


ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.


Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet.


ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.


Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia


2.Käsitletavad teemad


3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.


Rohelise kooli strateegia seitse sammu


1.Keskkonnatöörühma moodustamine


2.Keskkonnaülevaatuse tegemine


3.Tegevuskava koostamine


4.Monitooring ja hindamine


5.Tegevuste sidumine õppekavaga


6.Teavitamine ja kaasamine


7.Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.


Rohelise kooli teemad:

Elurikkus ja loodus

Kliimamuutused

Energia

Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte

Tervis ja heaolu

Meri ja rannik

Prügi

Kooliõu

Transport

Jäätmed.


Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

 

MEIE MEESKOND

JUHTGRUPP

Ene Urman- projektijuht, loodusringi juhendaja

Merike Truu- õppejuht

Marec Pauklin- õpilasesinduse president

Eve- Viktoria Lasberg- hoolekogu esimees, vanematekogu esindaja

Maris Veller- tervisenõukogu esimees

Liis Enson- huvijuht


TUGIRÜHM

3. klassist

4. klassist

5. klassist

6. klassist

7. klassist

8. klassist

9. klassist

11. klassist

Hands in the Soil
 
Sea Turtle

TEGEVUSKAVA

1. Rohelise kooli töörühma loomine, koosolekute korraldamine, ülesannete jaotamine.
2. Koolipere ja lastevanemate teavitamine Rohelise kooli programmist.
3. Keskkonnaülevaatuse korraldamine koolis.
4. Kokkuvõte keskkonnaülevaatusest, arutelu Rohlise kooli töörühmas, tervisenõukogus.
5. Aasta teemade valik ja tegevuste planeerimine.
6. Rohelise kooli blogi pidamine.(Link leitav kooli kodulehel)
7. Rohelise kooli tegevuskava kinnitamine.
8. Ülekooliliste heakorra-ja talgupäevade organiseerimine ning läbiviimine.
9. Kooli õpetajate osalemine õppematerjali ,,Kestlik areng 2030,, koolitusel.
10. Elurikkuse päeva tähistamine 22. mail - LÄHME RAPPA!
11. Rohelise kooli programmiga liitumise eesmärgiks on säästva mõteviis ja käitumisharjumuste kinnistamine ning rohelise lipu taotlemine järgmisel õppeaastal.

 
Search
 

Kontakt

10 Vikerkaare
Tallinn, 10921
Estonia

IMG_9484.jpg
 

©2019 by Roheline Pääsküla Kool. Proudly created with Wix.com

ROHELINE PÄÄSKÜLA KOOL

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now